Scientologi Kirken Kobenhavn
Online Gratis Test     Almindelige Spørgsmål

Hvad er Dianetik® teknologien?

L. Ron Hubbard opdagede den eneste kilde til stress, bekymring, usikkerhed og psykosomatisk lidelse - det reaktive sind. I sin bog Dianetik: Den Moderne Videnskab om Mental Sundhed beskriver han detaljeret det reaktive sind og fremlægger en enkel, praktisk og let tilgængelig teknologi, hvormed man kan overvinde det reaktive sind og opnå tilstanden Clear. Dianetik (som betyder "igennem sjælen") er den teknologi.

Dianetik kommer af det græske dia, der betyder "igennem" og nous, "sjæl". Det defineres yderligere som, "hvad sjælen gør ved kroppen".

Dianetik afdækker kilden til uønskede fornemmelser og følelser, ulykker, skader og psykosomatiske sygdomme og fremsætter effektive løsninger på disse tilstande. Yderligere forskning i åndelige aspekter af Dianetik førte til opdagelsen af Scientologi.

Scientologi derimod er studiet af og arbejdet med ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv. Ved at praktisere Scientologi kan man forøge sin åndelige frihed, intelligens og evner og blive i stand til at erkende sin egen udødelighed.

Dianetik og Scientologi benytter sig begge af E-Metret og de grundlæggende auditerings-regler.
© 2001-2007 Scientologi Kirken Kobenhavn. Alle rettigheder forbeholdt.
Varemærke-information