Scientologi Kirken Kobenhavn
Online Gratis Test     Almindelige Spørgsmål

Almindelige Spørgsmål

Har Scientologi en opfattelse af Gud?

I allerhøjeste grad. I Scientologi er opfattelsen af Gud udtrykt som den ottende dynamik - tilskyndelsen til at eksistere som en uendelighed, som Gud eller Det Højeste Væsen, eller som grundlægger af universet. I egenskab af den ottende dynamik befinder, i henhold til opfattelsen i Scientologi, Gud sig på den øverste top af universel overlevelse.

Som L. Ron Hubbard skrev i bogen Viden-skaben om Overlevelse: “Ingen kultur i verdenshistorien har undladt at fastholde eksistensen af Det Højeste Væsen på nær de demoraliserede og døende. Det er en empirisk observation, at mennesker, der ikke har en stærk og vedvarende tro på et Højere Væsen, er mindre duelige, mindre etiske og mindre værdifulde for dem selv og samfundet... Et menneske uden en varig tro er, alene ved observation, mere en ting end et menneske.”

Modsat religioner med jødisk-kristen oprindelse har Scientologi kirken ikke nogen fastsatte trossætninger angående Gud, som den pålægger sine medlemmer. Som med alt, hvad den står for, beder Scientologi ikke den enkelte om bare blindt at tro. Snarere sker der det, efterhånden som éns åndelige niveau af bevidsthed forøges gennem deltagelse i Scientologi auditering og uddannelse, at man opnår sin egen sikkerhed i hver af dynamikkerne. Og efterhånden, som man bevæger sig fra syvende dynamikken (åndelighed) til den ottende, vil man opnå en egen forståelse af uendelighed og Gud og opnå sit eget forhold hertil.

Scientologi forsøger at få én op på et nyt niveau af åndelig bevidsthed, hvor man kan opnå sine egne konklusioner angående Gud (eller Det Højeste Væsen eller uendelighed), og hvad man kan forvente efter denne livstid. Derfor - ligesom mange religioner fra Østen - opnås frelse i Scientologi gennem personlig åndelig vækst og indsigt.


Hvorfor kaldes Scientologi en religion?

Scientologi opfylder alle tre kriterier, der generelt bruges af religionskyndige over hele verden, når de skal tage stilling til en religion:

1) Troen på en eller anden ultimativ virkelighed, såsom Det Højeste Væsen eller evig sandhed, der strækker ud over den verdslige verden, vi befinder os i her og nu. 2) Religiøs praksis, der retter sig mod forståelse, ved at opnå eller blive ét med denne grundlæggende virkelighed og 3) et fællesskab af troende, som slutter sig sammen om at tilstræbe denne grundlæggende virkelighed.

Scientologis tro på en grundlæggende virkelighed, der overskrider den materielle verden, omfatter begreber som Thetanen, den åndelige verden (den syvende dynamik) og Det Højeste Væsen (den ottende dynamik). Punkt nr. 2 finder man i de kirketjenestlige ceremonier i Scientologi, såsom navngivning, bryllup og begravelse, men overvejende er det de tjenester, der hedder auditering og uddannelse, igennem hvilke scientologer forøger deres åndelige bevidsthed og opnår en forståelse af den åndelige verden og sidst, men ikke mindst, deres forhold til Det Højeste Væsen. Med hensyn til punkt nr. 3 findes der en meget levende gruppe af troende i enhver Scientologi kirke på næsten ethvert tidspunkt af dagen.

Scientologi er således en religion i ordets mest traditionelle forstand.

Scientologi hjælper mennesket med at blive mere opmærksom på Gud, mere opmærksom på sin egen åndelige natur samt dem, der omgiver ham. Skrifterne i Scientologi anerkender, at der er én selvstændig dynamik (tilskyndelse eller motivering i livet), der kun retter sig mod Det Højeste Væsen (ottende dynamikken), og en anden dynamik der udelukkende har at gøre med éns tilskyndelse til at eksistere som et åndeligt væsen (syvende dynamikken). Anerkendelsen af disse aspekter ved livet hører traditionelt hjemme i religionen.

Scientologi har drømmen om fred på Jorden samt det at frelse mennesket til fælles med alle store religioner. Det nye i Scientologi er, at den tilbyder en præcis vej til at tilvejebringe åndelig udvikling her og nu samt en måde at opnå dette på med absolut sikkerhed.


Hvad betyder korset i Scientologi?

Det er et kors med otte spidser, som symboliserer livets otte inddelinger eller dynamikker, hvor igennem ethvert individ stræber mod overlevelse. Disse inddelinger er: tilskyndelsen til at eksistere som sig selv, som individ; tilskyndelsen til at overleve gennem kreativitet, hvilket tillige omfatter familien og opdragelsen af børn; tilskyndelsen til at overleve gennem en gruppe af individer eller som en gruppe; tilskyndelsen til at overleve gennem hele menneskeheden og som hele menneskeheden; tilskyndelsen til at overleve som livsformer og ved hjælp af livsformer, som f.eks. dyr, fugle, insekter, fisk og planteliv; tilskyndelsen til at overleve som det fysiske univers og med hjælp fra det fysiske univers og hvert af dets bestanddele; tilskyndelsen til at overleve som åndelige væsener eller tilskyndelsen til selve livets overlevelse; og tilskyndelsen til at overleve i det uendelige. Det at være i stand til at leve lykkeligt inden for hvert eksistensområde er symboliseret ved korset i Scientologi.

Interessant nok eksisterede korset som symbol før kristendommen.


Er Scientologi åben over for alle?

Scientologi er åben over for alle, som søger at udvide deres åndelige bevidsthed.

Materialerne, der udgør Scientologis skrifter, er frit tilgængelige i Scientologi kirker samt på biblioteker over hele verden. Kirker og missioner er altid åbne for offentligheden, og enhver kan komme ind får at få en rundvisning og selv se, hvad kirken står for.

Scientologer kommer fra alle samfundslag og rangerer lige fra lærere til forretningsfolk, læger, husmødre, advokater, ingeniører, sygeplejersker, håndværkere, berømtheder, marketingfolk og administrationspersonale, sekretærer, sportsfolk, offentlige ansatte og alle mulige andre.
© 2001-2007 Scientologi Kirken Kobenhavn. Alle rettigheder forbeholdt.
Varemærke-information