Scientologi Kirken Kobenhavn
Online Gratis Test     Almindelige Spørgsmål

L. Ron Hubbard

Der findes kun to kriterier for et vellykket liv, bemærkede L. Ron Hubbard engang, “fik man gjort det, man havde til hensigt at gøre? Og var andre mennesker glade for, at man havde levet?” Som et håndgribeligt svar på det første spørgsmål har vi hele hans livsværk, som omfatter mere end 5.000 værker og 3.000 båndforedrag om Dianetik og Scientologi. Svaret på det andet spørgsmål udgøres af de mange millioner mennesker, hvis liv er blevet påviseligt forbedret, fordi han levede. Det er de mere end 3 millioner børn, som nu kan læse på grund af L. Ron Hubbards opdagelser inden for undervisningsområdet; det er de millioner af mænd og kvinder, som er sluppet ud af stofmisbrug på grund af L. Ron Hubbards gennembrud inden for narkotika-afvænning; det er de mere end 50 millioner mennesker, som er blevet påvirket af hans ikke-religiøse moralkodeks; og det er de mange andre millioner, som betragter hans værker som deres åndelige holdepunkt i tilværelsen.

L. Ron Hubbard er bedst kendt for Dianetik og Scientologi, men han lader sig ikke så nemt sætte i bås. Om ikke andet var hans liv alt for afvekslende og hans indflydelse alt for omfattende. Der findes f.eks. Bantufolk i det sydlige Afrika, som ikke kender noget til Dianetik og Scientologi, men de kender pædagogen L. Ron Hubbard. På samme måde er der fabriksarbejdere i Albanien, som kun kender ham for hans administrative opdagelser; børn i Kina, som kun kender ham som ophavsmand til deres moralkodeks, og læsere på et dusin sprog, der kun kender ham for hans skønlitterære værker. Så det er bestemt ikke let at sætte L. Ron Hubbard i bås, og han passer bestemt ikke ind i det gængse, men fejlagtige billede af en “religionsstifter”, der er reserveret og grublende. Jo mere man kommer til at kende denne mand og hans arbejde, desto mere indser man, at han var præcis den type person, der var i stand til at give os Scientologi – den eneste store religion, som er blevet grundlagt i det tyvende århundrede.

Det, Scientologi tilbyder, er også, hvad man ville forvente af en mand som L. Ron Hubbard. Den giver os ikke alene en helt enestående måde at finde svarene på vores mest grundlæggende spørgsmål: “Hvem er vi? Hvor kommer vi fra, og hvad er vores skæbne?”, men den giver os endvidere en enestående teknologi til at opnå højere åndelig bevidsthed. Så hvordan ville vi kunne beskrive grundlæggeren af en sådan religion? Han måtte tydeligvis være noget helt ud over det sædvanlige, dybt interesseret i andre mennesker, afholdt, dynamisk og karismatisk og desuden umådelig dygtig på adskillige områder – akkurat det L. Ron Hubbard var.

Det er et faktum, at hvis Hubbard var stoppet efter bare en af sine bedrifter, ville han stadig være en kendt person. Der er f.eks. solgt 38 millioner af hans romaner, heriblandt hans imponerende bestsellere Battlefield Earth,Fear og Mission Earth-serien. L. Ron Hubbard hører uden tvivl til blandt verdens mest hyldede og læste forfattere. Hans romaner er blevet belønnet med nogle af verdens mest fornemme litterære priser, og han er meget rammende blevet beskrevet som “en af det tyvende århundredes mest produktive og indflydelsesrige forfattere”.

Hans tidligere bedrifter er ikke mindre imponerende. Som omrejsende opvisningspilot i 1930’erne, var han kendt som “Lynet”, og han slog mange lokale rekorder for langtids-svæve-flyvning. Som leder af ekspeditioner er han anerkendt for at have ledet den første komplette mineralogiske undersøgelse i Puerto Rico under den amerikanske stats protektion, og hans navigatoriske notater bliver stadig brugt i vejledninger for søfarende i Britisk Columbia. Hans eksperimenter med navigering ved hjælp af radiobølger på et tidligt stadie dannede senere grundlag for LORAN systemet (Long Range Navigational System – navigering ved hjælp af radiobølger). Som fotograf gennem hele sit liv er hans billeder blevet udstillet i gallerier på to kontinenter. Den komplette udstilling af hans fotografier tiltrækker stadig tusindvis af besøgende hvert år.

Blandt alle sine forskellige forskningsområder udviklede og kodificerede L. Ron Hubbard blandt andet en administrativ teknologi, som i øjeblikket bruges af mere end 4.000 organisationer over hele jorden – heriblandt multinationale firmaer, velgørende organisationer, politiske partier, skoler, ungdomsklubber og hundredevis af mindre virksomheder. På samme måde bruges L. Ron Hubbards internationalt anerkendte uddannelsesmetoder af tusindvis af akademiske institutioner, mens hans ligeså anerkendte program til narkotikaafvænning beviseligt er 5 gange mere effektivt end andre eksisterende programmer.

På trods af disse imponerende kendsgerninger er en beskrivelse af L. Ron Hubbard ikke komplet uden en forståelse af det, som blev hans livsværk: Dianetik og Scientologi. Scientologi Kirken, som repræsenterer åndelig frihed for millioner af mennesker verden over, står i dag som den kraft, der mest effektivt arbejder for positive ændringer i verden. Medlemmerne kommer fra alle sociale lag og kulturer. Når man taler om L. Ron Hubbards opdagelser med hensyn til menneskets sind og ånd, så taler man til syvende og sidst om det filosofiske grundlag for alt, hvad han opbyggede: bedre uddannelse, byer uden kriminalitet, skoleområder uden narkotika, stabile og etiske organisationer og en genoplivning af kulturen gennem kunstarterne – alt dette og mere til blev muliggjort på grund af gennembruddene inden for Dianetik og Scientologi.

De følgende sider er skrevet for at give en fornemmelse af L. Ron Hubbard og hans bedrifter på de mange områder, han arbejdede med. Han målte altid en idés vellykkethed i hvor anvendelig den var, så dette punkt er blevet pointeret i denne tekst. Men når man kigger på, hvor meget han opnåede – som forfatter, underviser, humanist, administrator og kunstner – kan en sådan omtale ikke blive fuldstændig. For hvordan kan man på nogle få sider gengive indflydelsen fra én, der har berørt så mange så dybt? Ikke desto mindre er dette kortfattede portræt skrevet i den ånd, som reflekteres i hans udtalelse: “Hvis ting var lidt bedre kendt og forstået, ville vi alle leve lykkeligere liv”.

Almindelige Spørgsmål - L. Ron Hubbard:
L. Ron Hubbard - Et Portræt
L. Ron Hubbard
L. Ron Hubbard Scientologis Grundlagger
L. Ron Hubbard Scientologis Grundlagger (PDF)
L. Ron Hubbard the Philosopher
L. Ron Hubbard: The Music Maker
L. Ron Hubbard - Humanitarian
L. Ron Hubbard Tributes and Recognitions
© 2001-2007 Scientologi Kirken Kobenhavn. Alle rettigheder forbeholdt.
Varemærke-information