Scientologi Kirken Kobenhavn
Online Gratis Test     Almindelige Spørgsmål

Hvad er Scientologi® religionen?

Scientologi, som er udformet af L. Ron Hubbard, er en religion, der tilbyder en præcis rute. Den leder til en fuldkommen og sikker forståelse af éns sande åndelige natur samt éns forhold til sig selv, familien, grupper, menneskeheden, alle former for liv, det materielle univers, det åndelige univers og Det Højeste Væsen eller uendelighed.

Scientologi henvender sig til ånden - ikke kun kroppen eller sindet - med den indgangsvinkel, at mennesket er langt mere end et produkt af sine omgivelser eller gener.

Scientologi omfatter en samling viden, som strækker sig over bestemte fundamentale sandheder. De vigtigste af dem er:

  • Mennesket er et udødeligt åndeligt væsen.
  • Hans erfaring strækker sig et godt stykke hinsides en enkelt livstid.
  • Hans evner er ubegrænsede, selv hvis han ikke har indset det på nuværende tidspunkt.
Scientologi tager ydermere udgangspunkt i, at mennesket grundlæggende er godt, og at hans åndelige frelse afhænger af ham selv og hans fæller og hans evne til at opnå fællesskab med universet.

Scientologi er ikke en dogmatisk religion, hvor man bliver bedt om blindt at tro på noget. Personen finder selv ud af, at Scientologi virker - ved at anvende dens principper og ved at observere eller erfare dens resultater.

Scientologis endelige mål er ægte åndelig oplysning og frihed for individet.


Almindelige Spørgsmål
www.scientology.dk
© 2001-2007 Scientologi Kirken Kobenhavn. Alle rettigheder forbeholdt.
Varemærke-information